Drepturile de autor asupra continutului prezentului document apartin SC Applicatino SRL. Este interzisa reproducerea integrala si/sau partiala a continutului prezentului document fara indicarea sursei.

TERMENI SI CONDITII

aplicabili relatiei contractuale dintre IZI365 si utilizatorii aplicatiei

I. Preambul

1.1. Prin accesarea si navigarea in cadrul aplicatiei sau prin instalarea aplicatiei pe dispozitivele proprii se prezuma ca Utilizatorul a acceptat neconditionat Termenii si Conditiile de mai jos (in continuare TC).

1.2. Acest document reprezinta un contract electronic intre IZI365 in calitate de Furnizor si utilizator. Prezentul document face corp comun cu Politica de confidentialitate precum si cu orice alte informari/notificari puse la dispozitia utilizatorilor prin incarcarea lor pe site, toate aceste documente beneficiind de aceeasi prezumtie de consimtamant de la data aducerii lor la cunostinta utilizatorilor.

II. Definitii

2.1. Furnizor - SC Applicatino SRL, societate comerciala romana, cu sediul in str. Naturii nr. 16, sat Lunca Cetatuii, com. Ciurea, jud. Iasi, inregistrata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/2814/2020, avand CUI 43333220, reprezentata legal de Sami-Dorut Mohammed.

2.2. Dezvoltatorul aplicatiei/titular al drepturilor patrimoniale de autor – SC Applicatino SRL prin administrator Sami-Dorut Mohammed. Drepturile nepatrimoniale de autor apartin lui Sami-Dorut Mohammed.

2.3. Server virtual – serviciu online de tip Cloud furnizat de AWS Amazon sau de o alta entitate la alegerea Furnizorului care inregistreaza datele introduse de catre utilizatori si le introduce prin procesare automata in bazele de date fizice.

2.4. Server fizic - retea de dispozitive electronice care stocheaza bazele de date fizice in conditii de securitate, administrate in prezent de Mongodb – entitate care gestioneaza infrastructura bazelor de date din punct de vedere tehnic, activitate realizata automat si de la distanta, fara control fizic asupra componentelor hardware ale serverelor puse la dispozitie de AWS Amazon in calitate de proprietar al componentelor hardware ale serverelor, aceasta din urma fiind entitatea care asigura in final integritatea structurala a infrastructurii si securitatea fizica a acesteia.

2.5. Contract electronic – conventie legala guvernata de legislatia romana, incheiata la distanta intre Furnizor si Utilizator, fara prezenta fizica simultana a acestora, cu privire la prestarea de servicii prin intermediul aplicatiei IZI365.

2.6. Utilizator – orice subiect de drept civil (persoana fizica sau persoana juridica) care acceseaza aplicatia si isi creeaza un cont de utilizator in cadrul acesteia.

III. Obiectul contractului

3.1. Furnizorul pune la dispozitia utilizatorilor nedeterminati capacitatea tehnica de a crea conturi in cadrul unei aplicatii cu ajutorul careia sa poata gestiona agenda proprie in format eletronic si usor accesibil in scopul digitalizarii activitatii acestora.

3.2. Adresabilitatea generala a aplicatiei IZI365 nu presupune insa faptul ca nu exista limitari in posibilitatea de creare de conturi. Astfel, IZI365 are dreptul de a restrictiona posibilitatea crearii unui cont pentru anumite adrese de email/persoane, fara explicatii si fara notificari prealabile.

3.3. In vederea indeplinirii obiectului contractului, Furnizorul nu prelucreaza date cu caracter personal ale clientilor utilizatorilor in sensul definitiei furnizate de LEGEA nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date (in continuare Legea).

3.4. Pentru claritate, operatiunile efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor personale ale clientilor utilizatorilor sunt operatiuni ce sunt mereu in sarcina utilizatorilor, fara a implica in vreun mod Furnizorul.

3.5. In situatia in care Furnizorul ajunge totusi sa fie considerat conform legii ca proceseaza date cu caracter personal prin raportare la clientii utilizatorilor, Furnizorul va fi considerat persoana imputernicita de catre operator (utilizator).

3.6. Partile inteleg si accepta ca operatiunile de interoperabilizare si creare de evidente pasive in sensul legii sunt in responsabilitatea Utilizatorului, fara ca Furnizorul sa aiba vreo obligatie in legatura cu acestea.

3.7. De asemenea, nu intra in responsabilitatea Furnizorului aplicatiile si/sau site-urile tertilor accesate de catre utilizatori prin accesarea link-urilor de pe site-ul/aplicatia Furnizorului.

IV. Durata

Prezentul contract este considerat incheiat la data la care utilizatorul si-a creat contul si a bifat in mod expres si neechivoc casuta de acceptare a continutului acestuia, pe perioada nedeterminata si va fi considerat in vigoare pe o perioada cel putin egala cu durata de viata a contului utilizatorului.

V. Pretul

5.1. Avand in vedere ca aplicatia IZI365 are si o componenta sociala care are ca scop contributia dezvoltatorului la raspandirea digitalizarii, utilizatorul are la dispozitie 2 metode care influenteaza costurile aplicate:

-Plan gratuit (denumit si plan Starter sau plan freemium). Acest plan permite crearea unui cont si utilizarea aplicatiei cu titlu gratuit, insa cu limitarile functionale impuse de Furnizor;

-Planuri preplatite (denumite Business sau Premium), configurate pe baza de criterii obiective furnizate pentru fiecare tip de abonament in parte. Acestor conturi le sunt aplicabile preturile stabilite de Furnizor la data achizitionarii de catre Utilizatori. Furnizorul garanteaza ca pretul achitat nu se modifica pe durata preplatita, insa pot suferi modificari pe viitor, utilizatorul avand posibilitatea de a nu continua abonamentul la expirarea duratei preplatite daca nu este de acord cu noua lista de preturi.

5.2. Abonamentele puse la dispozitia utilizatorilor sunt bazate pe numarul de utilizatori secundari ce pot accesa programarile din echipele create de contul utilizatorului principal, astfel incat, oricand in durata unui abonament, utilizatorul principal are posibilitatea de a opta pentru un abonament mai mare. In aceasta situatie, utilizatorul principal va achita doar diferenta dintre suma achitata deja si costul abonamentului nou, proportional cu durata ramasa din primul abonament.

5.3. Preturile sunt vizibile in cadrul aplicatiei ca fiind calculate pe luni sau pe 1 an pentru o gestionare mai buna, insa unitatea de masura este ziua calendaristica. Algoritmul de calcul este configurat astfel incat o luna este considerata ca avand 31 de zile iar un an 365 de zile.

5.4. Preturile pentru abonamentele puse la dispozitia Utilizatorilor sunt stabilite in euro dar vor fi achitate in lei, conform legislatiei romane, la cursul valutar determinat de aplicatia IZI365 la momentul procesarii platii, curs stabilit in majoritatea cazurilor pe baza cursului valutar furnizat de BNR din ziua respectiva.

5.5. Plata efectiva va fi procesata prin intermediul unui procesator de plati autorizat care prezinta suficiente garantii de securitate atat a datelor personale cat si a datelor bancare. Alegerea procesatorului de plati ramane la latitudinea Furnizorului, acesta avand oricand posibilitatea inlocuirii acestuia fara a fi necesara vreo interventie de orice natura din partea Utilizatorului.

VI. Relatia dintre Furnizor si Utilizator din perspectiva GDPR

6.1. Furnizorul nu prelucreaza decat datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizate in mod liber de catre acestia la data crearii contului, fiind exclusa din responsabilitatea Furnizorului orice prelucrare a datelor cu caracter personal apartinand clientilor utilizatorilor.

6.2. Pentru claritate, odata cu crearea contului, utilizatorul este cel care insereaza in contul propriu din cadrul aplicatiei, datele cu caracter personal apartinand clientilor sai, in raport cu care nu doar ca utilizatorul are consimtamantul acestora, dar aceste date sunt necesare pentru incheierea si executarea unui contract dintre utilizator si clientul sau.

6.3. Prin punerea la dispozitia Utilizatorului a aplicatiei si a functionalitatii acesteia, Furnizorul poate fi considerat cel mult persoana imputernicita de catre utilizator. Astfel, orice eventuala prelucrare a datelor cu caracter personal apartinand clientilor utilizatorilor va fi realizata de catre furnizor exclusiv in numele si pe seama utilizatorului care a obtinut si pus la dispozitia furnizorului respectivele date.

6.4. Pentru claritate, utilizatorul accepta ca orice colectare, prelucrare sau utilizare a datelor cu caracter personal puse la dispozitia Furnizorului, inclusiv modificarea, stergerea si transferul datelor cu caracter personal sunt realizate la solicitarea expresa si pe baza instructiunilor Utilizatorului, acesta fiind Operatorul de date cu caracter personal in sensul legii.

6.5. Utilizatorul declara si accepta ca datele cu caracter personal prelucrate de catre Furnizor in numele si pe seama Utilizatorului raman in proprietatea acestuia din urma, iar realizarea oricaror operatiuni de prelucrare nu presupune un transfer de proprietate asupra datelor. Acest aspect presupune inclusiv faptul ca Utilizatorul exonereaza Furnizorul de orice raspundere civila, contraventionala sau penala in raport cu aceste date, cu exceptia situatiei in care culpa Furnizorului este dovedita dincolo de orice indoiala rezonabila.

6.6. Datele ce vor fi prelucrate de catre Furnizor in numele si pe seama Utilizatorului pot include exemplificativ: date de stare civila, date bancare, date de localizare, etc.

6.7. Datele ce vor fi prelucrate de catre Furnizor in numele si pe seama Utilizatorului apartin dupa caz urmatoarelor categorii de persoane: clienti persoane fizice, reprezentatii sau persoanele de contact din cadrul clientilor persoane juridice, angajati ai utilizatorului/clientilor, etc.

6.8. Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate de catre Utilizator prin intermediul aplicatiei ramane in sarcina acestuia, Furnizorul prezumand ca scopurile prelucarii sunt in conformitate cu legea si se incadreaza in urmatoarele categorii: incheierea si executarea unui contract intre utilizatorul aplicatiei si clientul acestuia; obligatii legale ale utilizatorului (obligatii fiscale, obligatii impuse de autoritati de raportare a unor tranzactii, etc).

6.9. Raportat la prevederile art. 37 din RGPD, Utilizatorul accepta ca Furnizorul nu indeplineste criteriile de obligativitate a desemnarii unui responsabil cu protectia datelor, astfel incat in masura in care Furnizorul intelege totusi sa desemneze o astfel de persoana, desemnarea are loc ca urmare a unui drept facultativ si nu a unei obligatii legale.

6.10. Partile inteleg ca utilizatorul, in calitate de unic proprietar al bazelor de date create cu datele obtinute de la clientii proprii, are dreptul exclusiv de a dispune cu privire la acestea, avand dreptul de a modifica/sterge continutul acestora.

6.11. Utilizatorul are obligatia de a garanta respectarea drepturilor clientilor sai prevazute de legislatia in vigoare la nivel national, european sau international, Furnizorul urmand a asista Utilizatorul in orice demers initiat in acest sens.

6.12. In executarea obligatiei de mai sus, Utilizatorul va aduce la cunostinta Furnizorului orice cerere venita din partea unui client ale carui date personale le-a procesat utilizatorul in contul propriu. Utilizatorul nu va raspunde niciunei astfel de cereri fara acordul prealabil al Furnizorului, incalcarea acestei obligatii exonerand Furnizorul de orice raspundere raportat la respectiva situatie. Furnizorul va asigura, la cererea expresa a Utilizatorului asistenta rezonabila pentru a da curs cererilor clientilor insa Utilizatorul ramane singurul responsabil pentru informarea si respectarea drepturilor persoanelor conferite de Regulamentul General privind Protectia datelor clientilor proprii.

6.13. De asemenea, Utilizatorul va aduce la cunostinta Furnizorului, orice inspectie, solicitare de informatii sau oricare alta actiune a Autoritatii de Supraveghere privind Datele cu caracter personal.

6.14. Furnizorul ofera utilizatorilor spatii de stocare a bazelor de date astfel incat prelucrarea sa nu depaseasca Spatiul Economic European, cu exceptia situatiei in care acest transfer este legitim in temeiul RGPD sau a altor reglementari.

6.15. Furnizorul are posibilitatea de a subcontracta obligatiile care ii revin fata de Utilizatori oricarui tert, fara a fi necesar vreun acord sau orice formalitate prealabila din partea Utilizatorului.

VII. Ownership

7.1. Avand in vedere modul de functionare al aplicatiei IZI365, utilizatorii sunt singurii proprietari ai bazelor de date create ca urmare a introducerii datelor clientilor in sectiunile aplicatiei destinate acestui scop.

7.2. Dreptul de proprietate asupra bazei de date ce contine programarile indexate presupune ca utilizatorul este singurul raspunzator pentru continutul acesteia, dar si pentru toate operatiunile de modificare/stergere a acestor date, Furnizorul avand exclusiv obligatia de a asigura infrastructura tehnologica si parametrii de securitate corespunzatori.

7.3. In indeplinirea obligatiei de a asigura infrastructura tehnologica si parametrii de securitate corespunzatori, Utilizatorul accepta ca Furnizorul detine implementate niveluri multiple de securitate pentru a evita: accesul neautorizat la contul utilizatorului, stergerea accidentala de date sau parametri ai contului (echipe, utilizatori activi si/sau pasivi, etc), stergerea contului, adaugarea de noi utilizatori/stergerea, modificarea parolei sau a credentialelor utilizatorilor, etc.

7.4. De asemenea, in acord cu art. 28 alin. 3 lit. g) din RGPD Furnizorul isi asuma obligatia ca la alegerea operatorului, sterge sau returneaza operatorului toate datele cu caracter personal dupa incetarea furnizarii serviciilor legate de prelucrare si elimina copiile existente, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal.

7.5. In executarea acestei obligatii, Utilizatorul are obligatia de a notifica Furnizorul cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data incetarii relatiei contractuale in orice modalitate cu privire la dreptul de proprietate asupra bazei de date, Furnizorul urmand a proceda, la alegerea expresa a utilizatorului, la fie stergerea ireversibila a intregii baze de date, cu sau fara inactivarea/stergerea contului, comunicarea unei copii dupa baza de date intr-un format electronic usor de lecturat, urmata de stergerea ireversibila a bazei de date, cu sau fara inactivarea/stergerea contului. In acelasi sens, daca utilizatorul procedeaza la stergerea echipei/contului, atunci actiunea sa este ireversibila si duce in mod automat la stergerea definitiva a tuturor datelor introduse in respectivul cont.

7.6. Utilizatorul accepta ca durata maxima de pastrare a datelor din baza de date este de 45 de zile de la data scadenta a unei programari. Cu 15 de zile inainte de data expirarii duratei maxime de stocare utilizatorul are dreptul de a solicita furnizorului comunicarea unei copii dupa baza de date, fara ca prin aceasta solicitare sa fie prelungita perioada de stocare. De ex. o programare introdusa in data de 01.01.2021, pentru data de 01.01.2022, in data de 14.02.2022 va fi supusa unui proces de stergere automata si ireversibila. Daca utilizatorul solicita comunicarea unei copii dupa baza de date anterior expirarii duratei maxime de stocare, furnizorul o va comunica utilizatorului insa stergerea va avea loc in mod automat si ireversibil, utilizatorul nemaiavand posibilitatea de a emite vreo pretentie de orice natura cu privire la datele sterse.

7.7. Dreptul de proprietate asupra bazei de date nu poate fi exercitat in mod abuziv, astfel incat Furnizorul, daca Utilizatorul solicita in mod repetitiv comunicarea de copii dupa baza de date, poate aplica anumite costuri suplimentare pentru aceste operatiuni efectuate in afara unei limite rezonabile. Este considerata limita rezonabila solicitarea de comunicare a unor copii dupa baza de date in limita a cel mult 3 solicitari in perioada de activitate a unui abonament anual sau cel mult 1 solicitare in perioada de activitate a unui abonament preplatit pentru o luna.

7.8. Avand in vedere ca aplicatia permite ca un utilizator sa adauge in echipa sa si alti utilizatori cu drepturi asemanatoare, utilizatorul isi asuma responsabilitatea actiunilor tuturor utilizatorilor subsecventi, furnizorul fiind exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste activitatile efectuate de catre acestia din urma in cadrul echipei. De ex. daca un utilizator subsecvent, sterge anumite date din cont, ca urmare a drepturilor conferite pe cont de utilizatorul principal, atunci utilizatorul principal intelege si accepta ca modificarile ireversibile efectuate de utilizatorul subsecvent nu pot fi imputate in niciun caz Furnizorului.

7.9. De asemenea, in situatia in care un utilizator subsecvent este eliminat din contul unui utilizator principal, indiferent de motiv, atunci utilizatorul subsecvent nu poate emite nicio pretentie cu privire la accesul pe cont sau cu privire la operatiunile deja efectuate pe contul utilizatorului principal. Utilizatorul principal are obligatia de a aduce la cunostinta utilizatorului subsecvent prevederile Termenilor si conditiilor.

VIII. Functionalitati viitoare

8.1. Furnizorul intentioneaza sa imbunatateasca in mod constant functionalitatile aplicatiei, inclusiv, dar fara a se limita la upgrade-uri si adaugarea de noi optiuni.

8.2. Printre modificarile anticipate de Furnizor se numara urmatoarele:

-notificarea automata a clientilor utilizatorului prin e-mail sau SMS cu privire la adaugarea unei programari in contul utilizatorului pe numele clientului, precum si cu privire la stadiul acesteia (reprogramare, notificare de tip reminder, etc).

        Utilizatorii inteleg si accepta ca un astfel de serviciu va fi disponibil contracost, costurile fiind separate de costul abonamentului sau incluse in abonament dupa caz si prezinta limitari din perspectiva numarului de notificari/client sau limitari de ordin tehnico-financiar impuse de furnizorul serviciului de notificare (prestatorul de servicii de telefonie sau de posta electronica).

        Serviciul de notificare va fi configurat sa functioneze in mod automatizat si independent de actiunile Furnizorului. De asemenea, raspunderea cu privire la efectele legale ale unei astfel de notificari trimise catre client ramane in sarcina utilizatorului.

        Raspunderea utilizatorului este asumata implicit pentru toate aspectele juridice, printre care, dar fara a se limita la: obtinerea consimtamantului clientului pentru trimiterea de notificari, acuratetea datelor din notificare, etc. Totodata, in masura in care o notificare ajunge la o terta persoana ca urmare a unor date introduse in mod eronat de catre utilizator, raspunderea juridica apartine in totalitate utilizatorului in culpa.

-posibilitatea ca utilizatorii sa stocheze fisiere de tip doc, pdf, jpeg, etc referitoare la clientii proprii din categoria fise client, poze before/after, etc.

        Aceasta functie poate prezenta limitari din perspectiva numarului de fisiere/client, a dimensiunii electronice a fiecarui fisier in parte, precum si din perspectiva spatiului de stocare virtuala alocat fiecarui cont.

        Depasirea spatiului alocat unui utilizator este imposibila, utilizatorul avand posibilitatea fie de a sterge/solicita furnizorului sa stearga anumite fisiere (in baza unor criterii expres stabilite, temporale sau dimensionale) sau sa solicite furnizorului, contra cost, adaugarea de spatiu virtual de stocare suplimentar pe respectivul cont. Fisierele stocate vor avea o perioada maxima de stocare, la expirarea duratei maxime, utilizatorul avand aceleasi drepturi ca in cazul stocarii bazelor de date.

        Raspunderea cu privire la efectele legale ale stocarii de fisiere care fac referire la un client al utilizatorului ramane in sarcina utilizatorului. Raspunderea utilizatorului este asumata implicit pentru toate aspectele juridice, printre care, dar fara a se limita la: obtinerea consimtamantului clientului pentru stocare, acuratetea datelor din fisierele stocate, etc.

IX. Conditiile utilizarii accesului

9.1. Este interzisa testarea capacitatii si a securitatii aplicatiei IZI365 fara acord scris din partea Furnizorului.

9.2. Este interzisa utilizarea aplicatiei IZI365 in orice mod care cauzeaza, sau poate cauza, daune pentru resursa informatica sau afecteaza disponibilitatea sau accesibilitatea acesteia, sau, in orice mod care este ilegal, fraudulos sau daunator, sau in legatura cu orice scopuri ilegale, frauduloase sau daunatoare.

9.3. Este interzisa utilizarea aplicatiei IZI365 pentru a copia, stoca, gazdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material sau informatie care consta din (sau sunt legate de) orice produse software (spyware, virus de calculator, cal troian, vierme, logger la apasare de tasta, rootkit, etc.) ce poate determina distrugeri sau modificari, partiale sau totale, de organizare sau continut.

9.4. Accesul la aplicatie sau la anumite functionalitati ale acesteia poate fi suspendat in orice moment pentru orice incalcare a termenilor si conditiilor, urmand ca Furnizorul, pe baza unei investigatii proprii, pe o perioada ce nu poate depasi 15 zile calendaristice, sa decida asupra culpei utilizatorului. In situatia in care Furnizorul identifica o culpa a utilizatorului in raport cu incalcarea investigata, poate decide in mod unilateral blocarea definitiva a contului respectiv, urmand ca suma achitata pentru perioada ramasa din abonament sa fie retinuta cu titlu de daune interese.

9.5. In situatia blocarii definitive a unui utilizator, acesta are dreptul, sub sanctiunea decaderii, ca in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificarii de blocare, sa solicite furnizorului predarea unei copii dupa propria baza de date, urmand ca la expirarea acestei durate, independent de conduita utilizatorului, Furnizorul sa stearga prin mijloace automate si in mod ireversibil atat datele utilizatorului cat si orice date contine contul sau, inclusiv baza de date, fisiere, programari, etc.

9.6. Utilizatorul accepta ca datele de acces, respectiv nume utilizator si parola, pentru accesul la aplicatia IZI365 sunt confidentialitate si ca responsabilitatea pentru securitatea acestora ii apartine. Utilizatorul va notifica Furnizorul in scris, imediat, daca ia cunostinta de orice utilizare neautorizata a contului si parolei sale, avand posibilitatea de a solicita suspendarea temporara a contului si resetarea datelor de acces.

9.7. Utilizatorul este responsabil pentru orice activitate in cadrul accesului la aplicatia IZI365 care decurge din esecul de a pastra parola confidentiala si poate fi tras la raspundere pentru orice pierderi rezultate dintr-un astfel de esec.

9.8. Utilizatorul declara si accepta ca Furnizorul a pus in aplicare masurile de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate de utilizatori pe conturile proprii impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau impotriva pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesarii neautorizate si impotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare si ca aceste masuri asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le prezinta prelucrarea si naturii datelor cu caracter personal care trebuie protejate, tinand seama de stadiul actual al tehnicii si de costul punerii lor in aplicare.

9.9. Utilizatorul declara si accepta ca aplicatia IZI365 prezinta niveluri de securitate multiple, astfel incat modificarile distructive sunt protejate prin instituirea de pasi suplimentari, fiind evitata distrugerea/stergerea datelor/echipelor accidentala. Insa, in situatia in care utilizatorul (principal sau subsecvent) a parcurs toate nivelurile de securitate si a realizat modificari distructive pe cont, acest fapt exonereaza Furnizorul de orice raspundere cu privire la datele supuse modificarilor operate. Pentru claritate, Furnizorul nu raspunde si nu poate oferi recuperarea datelor in cazul in care un utilizator sterge date din contul propriu, indiferent daca stergerea a fost accidentala sau intentionata.

9.10. Utilizatorul accepta si intelege ca functionalitatile aplicatiei IZI365 depind in principal de factori tehnici si doar in secundar de activitati umane, astfel incat isi asuma faptul ca orice functionalitati care au fost vreodata disponibile in cadrul aplicatiei pot suferi modificari sau inactivari in orice moment, fara a putea solicita vreo compensare din partea Furnizorului.

9.11. Utilizatorii care opteaza pentru conturi gratuite (freemium) accepta ca gratuitatea accesului la aplicatia IZI365 presupune ca Furnizorul nu isi asuma niciun fel de obligatie in raport cu acestia cu exceptia obligatiilor prevazute de legislatia nationala cuprinse in norme imperative. Pentru claritate, crearea unui cont freemium asigura utilizatorului accesul la functionalitati limitate ce pot suferi limitari suplimentare in viitor, fara notificare prealabila.

9.12. De asemenea, un cont freemium poate fi suspendat si/sau blocat oricand, fara ca utilizatorul sa poata emite vreo pretentie fata de Furnizor, prevederile referitoare la Ownership fiind aplicabile tuturor tipurilor de cont.

X. Raspunderea pentru prejudicii

10.1. Incalcarea Termenilor si conditiilor de catre oricare dintre parti indreptateste persoana prejudiciata la despagubiri integrale pentru toate pierderile, inclusiv toate costurile si cheltuielile, aceasta din urma avand dreptul de a folosi toate caile de atac disponibile pentru repunerea partilor in situatia anterioara.

10.2. Prejudiciul creat oricareia dintre parti consta in daunele-interese, amenzile, taxele, penalitatile, investitiile si cheltuielile actuale si viitoare suportate de catre una dintre Parti ca urmare a incalcarii de catre Partea in culpa a clauzelor de mai sus sau a unei obligatii legale. Partea prejudiciata trebuie sa dovedeasca in mod cert culpa celeilalte parti.

10.3. Utilizatorii se obliga sa foloseasca un limbaj decent in comunicarea cu reprezentantii Furnizorului, atat in comunicatiile digitale cat si fizice. Folosirea unui limbaj neadecvat poate duce la suspendarea temporara, blocarea si/sau anularea contului, suma de bani ramasa pentru perioada din abonament neutilizata urmand a fi retinuta cu titlu de daune interese.

10.4. Aducerea de injurii sau declaratiile false expuse in spatiul public referitoare la serviciile Furnizorului sau la oricare dintre reprezentantii sai, poate duce la suspendarea si/sau blocarea contului, suma de bani ramasa pentru perioada din abonament neutilizata urmand a fi retinuta cu titlu de daune interese. In masura in care prejudiciul creat de catre utilizator are valoare superioara, Furnizorul poate solicita despagubiri suplimentare.

10.5. Orice incercare de fraudare a aplicatiei sau a intereselor Furnizorului poate duce la suspendarea si/sau blocarea contului, suma de bani ramasa pentru perioada din abonament neutilizata urmand a fi retinuta cu titlu de daune interese. In masura in care prejudiciul creat de catre utilizator are valoare superioara, Furnizorul poate solicita despagubiri suplimentare.

10.6. In cazul atacurilor cibernetice de orice tip asupra infrastructurii informatice a aplicatiei, inclusiv de tip DOS, DDOS sau altele asemanatoare, Furnizorul va lua orice masuri considera necesare pentru protejarea conturilor utilizatorilor si va notifica faptele organelor de cercetare penala, avand inclusiv dreptul de a solicita despagubiri atat pentru redarea functionalitatii aplicatiei cat si pentru remedierea oricaror daune create.

XI. Proprietate intelectuala/Copyright

11.1. Sigla, denumirea, continutul site-ului, continutul aplicatiei si/sau codul sursa al acestora sunt protejate conform art. 7 lit. a din Legea nr. 8/1996 (r) privind dreptul de autor si drepturile conexe.

11.2. Conform protectiei oferite de lege, Furnizorul interzice in mod expres reproducerea si distribuirea operei de catre orice persoana.

11.3. Drepturile de autor ale Furnizorului se aplica nu doar asupra aplicatiei/site-ului si a continutului acestora, dar in special si asupra denumirii IZI365 (indiferent de forma grafica de redare), precum si asupra siglei de mai jos (indiferent de alte elemente grafice cu care ar putea fi combinata, dintre care, dar fara a se limita la chenare, borduri, fundaluri, culori, etc)

logo

11.4. Pentru claritate, raportat la prevederile CAP. IX din Legea nr. 8/1996 referitoare la Programele pentru calculator, Utilizatorul accepta ca prin utilizarea serviciilor puse la dispozitie de Furnizor, Utilizatorul are un drept exclusiv de utilizare a programului pentru calculator, conditionat de indeplinirea conditiilor si/sau achitarea sumelor de bani aferente abonamentului pentru care a optat si ca in baza contractului dintre Utilizator si Furnizor, utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

11.5. Incalcarea drepturilor de autor ale Furnizorului asupra siglei, site-ului, aplicatiei si/sau a oricarui element individual al acestora, atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, fara ca retinerea vreuneia dintre formele de raspundere sa limiteze dreptul Furnizorului de a solicita si obtine daune interese egale cu prejudiciul creat.

XII. Reziliere

12.1. Utilizatorul are dreptul de a rezilia in mod unilateral contractul cu Furnizorul, printr-o notificare scrisa transmisa cu un preaviz de 30 de zile, perioada in care utilizatorul isi va exercita drepturile mentionate de Termeni si conditii, sub sanctiunea decaderii, fara a fi necesara interventia instantei de judecata.

12.2. Urmare a rezilierii, utilizatorul este indreptatit la restituirea integrala a sumei de bani aferenta perioadei neutilizate, calculul acestei sume fiind realizat pe unitati de masura lunare, indivizibile.

XIII. Legislatia aplicabila. Litigii.

13.1. Prezentul contract a fost redactat in conformitate cu legislatia romana si europeana.

13.2. Orice diferend rezultat din utilizarea aplicatiei va fi solutionat intre Furnizor si Utilizator pe cale amiabila, fara interventia vreunei entitati terte.

13.3. In situatia in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane in a caror circumscriptie isi are sediul Furnizorul.

XIV. Alte clauze

14.1. Datele cu caracter personal (elemente de identificare precum denumirea, numele si prenumele reprezentantilor legali, numarul de telefon/ fax, telefon mobil, adresa sediului si/sau de corespondenta, adresa de e-mail, datele bancare etc.) sau alte asemenea, care servesc la identificarea partilor sau a persoanelor care le reprezinta sunt colectate, utilizate si prelucrate in baza unui interes legitim de natura comerciala si/ sau juridica in scopul indeplinirii obligatiilor legale, pentru a incheia, executa si finaliza prezentul contract, pentru indeplinirea intereselor legitime, precum si in scop de reclama, marketing si publicitate. In prelucrarea datelor cu caracter personal partile se angajeaza sa respecte obligatiile aplicabile acestora conform legislatiei in vigoare in materie. Prezentul contract se constituie in consimtamant liber, expres si neechivoc cu privire la prelucrarea datelor in scopuri de contabilitate, de finantare si/sau de gestionare de contracte, de marketing. Consimtamantul isi produce efecte de la transmiterea cererii de oferta si ramane valabil pana la retragerea lui. Consimtamantul/acordul poate fi retras oricand prin transmiterea unei solicitari scrise in acest sens la datele de identificare din art. 1.

14.2. Daca unele dintre clauzele de mai sus devin nule sau sunt declarate nule, valabilitatea celorlalte nu este afectata.

14.3. Partile inteleg ca in cazul in care vor interveni schimbari in structura lor interna sau in cazul in care vor fi achizitionate de catre orice alta entitate juridica, prin fuziune sau prin transfer de actiuni, acestea nu vor afecta valabilitatea contractului, care va fi transferat in mod automat catre noul succesor in drepturi al Partii respective.

14.4. Partile semnatare ale contractului declara ca au dreptul legal de a semna si de a-si asuma drepturile si obligatiile consemnate in prezentul contract in numele si pentru societatile pe care le reprezinta.

14.5. In situatia incalcarii clauzelor contractuale de catre una din Parti, nici o intarziere in exercitarea dreptului la actiune a celeilalte Parti nu va fi interpretata ca o renuntare la respectivul drept, care se poate stinge numai prin implinirea termenului legal de prescriptie sau prin renuntare expresa.

14.6. Utilizatorul accepta ca Furnizorul are dreptul de a modifica oricand si fara notificare prealabila acesti Termeni, urmand ca modificarea sa fie notificata in mod automat prin e-mail si prin publicare in cadrul aplicatiei. In situatia in care Utilizatorul nu accepta Termenii si conditiile asa cum au fost modificate, are dreptul de a denunta in mod unilateral contractul cu Furnizorul, cu un preaviz de 30 de zile, perioada in care Utilizatorul isi va exercita orice drepturi ii sunt conferite de Termenii si conditiile nemodificate. Continuarea utilizarii contului dupa primirea notificarii de modificare reprezinta acceptul tacit al Utilizatorului.